- Member
User:
Domain:
Pass:
 
 
            
Home >> หน้าแรก ADSL >>    ราคาและโปรโมชั่น>> Hi-Speed>>  
Untitled Document
Home l Product l ราคาและโปรโมชั่น l บริการเสริม l วิธีชำระเงิน l ผู้แทนจำหน่าย l สมัครใช้บริการ l Support

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง PLAY ME Hi-Speed จาก CSLOXINFO
เลือกรับโปรโมชั่น ฟรี! ค่าบริการรายเดือนสูงสุด 2 เดือน หรือ ฟรี! อุปกรณ์
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...0-2263-8222

  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาเริ่มต้นเพียง 690 บาท/เดือน*
  อินเทอร์เน็ตความเร็วตั้งแต่ 256 kbps. สูงสุดถึง** 8 Mbps.
  รองรับทั้งหมายเลขของ TRUE ใน กทม.และปริมณฑล  
 


* โปรโมชั่นขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า กรุณาสอบถามสิทธิและโปรโมชั่นของท่านได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 0-2263-8222
** ความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

 
 
กรุณาระบุหมายเลขสำหรับใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง:

"PLAY ME " Hi-Speed เน็ตเร็ว ดี จาก CS LOXINFO ก้าวทันทุกเทคโนโลยี โดนในทุก Lifestyle ทำให้ชีวิตคุณง่าย ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง PLAY ME Hi-Speed Internet คุณภาพ จาก CS LOXINFO จะโหลดหนัง ฟังเพลง เล่นเกม Chat อีเมล์ รับส่งข้อมูล หรือจองตั๋วหนัง และอื่นๆอีกเพียบ!! อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง PLAY ME Hi-Speed ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อชีวิตที่เหนือกว่า...แบบไม่คอยใคร

 
 
บริการ
ความเร็ว
โปรโมชั่น
Play me 256
256/128

* โปรโมชั่นขึ้นอยู่กับ ประเภทของลูกค้า กรุณาสอบถามสิทธิ และโปรโมชั่นของท่านได้ที่
0-2263-8222

Play me 512
512/256
Play me 1024
1024/512
Play me 2048
2048/512
Play me 3072
3072/512
Play me 4096
4096/512
Play me 5120
5120/512
Play me 8192
8192/512
 
 


 
* หมายเหตุ

 

  ฟรีค่าเชื่อมสัญญาณ
  ไม่จำกัดชั่วโมงใช้งาน
  ฟรี E-mail พื้นที่ 100MB พร้อม Spam Filtering และ Virus Scan
  Multi-Mode บริการเสริมสำหรับใช้งาน Dialup
 
 
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณ ADSLแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
3. ลูกค้าสามารถซื้ออุปกรณ์ในราคาพิเศษ Wireless Route ราคา 1,000
บาท (ราคายังไม่รวม vat 7%)
4. สำหรับทุกบริการที่ลูกค้ารับฟรีอุปกรณ์ ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการเป็นระยะเวลา 12 เดือน หากยกเลิกบริการก่อนระยะเวลา ดังกล่าว ต้องชำระค่าปรับตามราคาอุปกรณ์ที่ได้เลือกไว้
5. กรณีลูกค้าใช้โปรโมชั่นฟรีอุปกรณ์ และต้องการเปลี่ยนไปใช้บริการที่ไม่ฟรีอุปกรณ์ในภายหลัง ก่อนกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ต้องชำระค่าอุปกรณ์ที่เลือกไว้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับคืน และไม่รับเปลี่ยนอุปกรณ์ หลังจากลูกค้าได้รับมอบอุปกรณ์แล้ว ยกเว้นกรณีที่ Technical Support ของบริษัทฯ ยืนยันว่าเกิดความเสียหายจากผู้ผลิต
7. กรณีลูกค้าติดตั้งเอง และต้องการซื้ออุปกรณ์จากบริษัท ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งอุปกรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และลูกค้าจะต้องชำระค่าอุปกรณ์ ณ วันที่นัดส่งอุปกรณ์
8. กรณีให้บริษัทฯ ติดตั้ง ADSL Wireless Router ลูกค้าต้องชำระเพิ่มอีก 1,000 บาท / เครื่อง (ราคายังไม่รวมVat 7%)
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าติดตั้ง สำหรับการติดตั้งในพื้นที่นอกเขต กทม. และ ปริมณฑล ที่ ใช้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย (02) โดยค่าติดตั้งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างลูกค้า และทีมติดตั้งที่บริษัทฯ จะ ประสานงานให้
10. โปรโมชั่นฟรีค่าบริการรายเดือน 2 เดือน สำหรับทุกบริการ มีการคิดค่าบริการดังนี้ เดือนแรกคิดแบบเหมาจ่าย รายวันนับจากวันที่ติดตั้งและฟรีค่าบริการในเดือนที่ 11, 12
11. สามารถใช้งานได้กับหมายเลขโทรศัพท์ภายในเครือข่ายตามที่ระบุข้างต้นของตารางเท่านั้น
12. ระหว่างรอการติดตั้ง ADSL บริษัทฯ มีชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี 30 ชั่วโมง โดยชั่วโมงอินเตอร์เน็ตจะ หมดอายุลงทันที เมื่อท่านได้รับการติดตั้ง ADSL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ผู้สมัครตกลงขอรับการบริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติ และอัตราค่าบริการรายเดือน ตามรายละเอียดต่อไปนี้ หากผู้สมัคร ไม่มีการแจ้งขอยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ให้การบริการ มีผลไปอย่างต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติ


 
 
 
 
 
• บริการ ADSL เป็นบริการแบบแชร์สปีด ความเร็วที่ได้จึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น (non-guaranteed speed)
• ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโครงข่ายของCS LOXIFO ไม่ใช่ความ เร็วในการ
ดาวน์โหลดข้อมูล ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อม ต่อที่สมัครใช
้บริการไว้ โดยเฉพาะเว็บไซด์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีผลมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพ และระยะทางของสายโทรศัพท์
์ภายในของผู้เช่าสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตและการติดขัดของข้อมูลอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอุปกรณ์ Server และ Routerของเว็บไซด์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม และปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ


 
 

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ADSL
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 0-2263-8222

 
   
 
Untitled Document
    TERMS OF USE | CONTACT US | SITE MAP

copyright by cs loxinfo Co,Ltd . All right reserve intellectual Property Right Policy